kas tai

kas tai
kas tai pron. inter. kas: N'ale kas tai tam jūs kunigaikščiui, kad jam teip nesiveda? BsPIV81. Ką tai kalbėt! – daug geresnis Kp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • kas — 1 kàs (ka f. S.Dauk, N) pron.; gen. kõ, kienõ, kiẽn, kenõ, keñ, kanõ; dat. kam, kãmui; acc. ką̃ (dial. kañ), kai, kaũ, kuà; instr. kuõ, kuõmi (kuõm), kuõj; loc. kamè, kamin, kam̃pi, kamp, kanà, kañ, kienùmp, kopì, kõp, kuop I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas kita — kas kìta pron. indef. n. kitas dalykas, kita kas, kitkas: Anoks man nepatinka, toks tai kas kìta Grž. Kas kìta būtų vėl į smėlyną sugrįžus Mš. Dabar bus kas kìta J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas link — ×kas link (versta iš l. co do) praep. (kai) dėl: Kas link šito tai tu gali tenai ir nevažiuoti Sdb. Kiekviens savo pareigą kas link lietuvystės atliko prš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas nons — (dial.) pron. indef. Rm kas nors: Jeigu dešinę akį traukia, tai mirs kas nons iš namiškių Grk. Duok man ką nons! Pc …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tai — 1 taĩ conj. Rtr, DŽ, KŽ 1. antroji porinio jungtuko dalis, vartojama rodant ryšį su sąlygą reiškiančiu dėmeniu: Jei negali, taĩ ir nepradėk NdŽ. Jagu rankos kojos baltos, taĩ ne darbinykė Slm. Jeigu ant lytaus, tai vištos neina anksti tūpt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas ko kam ką kuo — 2 kas, ko, kam, ką, kuo adv. 1. kiek, kiek daug (klausimui, nustebimui reikšti): Kas bėr pirtyje? Ne kas daug J. Kas žmonių susirinko – pilnas kiemas! Ėr. Kas obuolių, vyšnių: šakos lūžta! Šts. Kas uogų turguo (turguj) – pilni krežiai! Als.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tai — 3 taĩ prt. Rtr, NdŽ, KŽ; Q284, L, M 1. žodžiui, junginiui ar sakiniui pabrėžti, išskirti: Kad taĩ ratavotų, ale juokias, ir tiek Lel. Kisielių virdavo taĩ katile LKT340(Krd). Su tuo vaiku tai gyva bėda KlbIII22(Lkm). Senam taĩ jau šalta Nmč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas ko ką kuo — 4 kas, ko, ką, kuo (kuom, kuoj) conj. 1. nei, negu: Daugiau obelių (obuolių), kas lapų Pc. 2. juo (santykiui žymėti): Kas tolyn, tai sunkyn Ėr. Ką tolyn, tai vis mažyn mažyn OG454. Ir kuo labiau jis artėjo prie tinklo plūdžių, tuo labiau lindo iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kas ko ką kuo — 3 kas, ko, ką, kuo prt. 1. visų, juo (ppr. su aukštesniojo ar aukščiausiojo laipsnio būdvardžiu ir prieveiksmiu): Ji čionai įsitaisė kas gražia[usia] (gražiausiai) VoL233. Ko (visų) geriausią arklį išsirinko J.Jabl. Iš visų yra ko labiausiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tai — 4 taĩ interj. KŽ 1. et (nuleidžiant niekais): Taĩ, man šiteip da geriau Skp. Tai, jis ne mūsų kiemo žmogus Mžš. 2. nustebimui reikšti: Mateušas kinkavo galvą, šypsodamas su patyčia: – Tai tai, kažin, kas didesnis bestija! LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”